کلینیک دندانپزشکی مهدیس

دندان قروچه در کودکان

درمان دندان قروچه در کودکان

دندان قروچه در کودکان حدود ۱۰درصد از کودکان دندان قروچه دارند. کودکان در سنین بین چهار تا شش سالگی بیشترین احتمال ابتلا به این مشکل را دارند. در دو زمان(رویش…
فهرست