بریج دندان

دندان از دست رفته را با کدام روش جایگزین کنیم ؟ بریج یا ایمپلنت؟

دندان از دست رفته را با کدام روش جایگزین کنیم ؟ بریج یا ایمپلنت؟

بریج یا ایمپلنت انتخاب با شماست! از دست دادن دندان بسیار رایج است. تخمین زده می شود که ۶۹ درصد از افراد بالغ ۳۵ تا ۴۴ سال حداقل یک دندان…
فهرست