پرسش و پاسخ

در صورت مشاهده فلوروزیس ( نقاط سفید رنگ روی دندان ) چگونه می توان آن را درمان کرد؟

درمان ضایعات فلوروزیس با توجه به مقدار ضایعات، شامل بلیچینگ، ریز سابی، درشت سابی، ونیر و انواع روکش ها می باشد.
دندان پزشک کودک به راحتی میتواند لبخند و اعتماد به نفس از دست رفته را به کودک شما بازگرداند.

چگونه می توان از بروز فلوروزیس جلوگیری کرد؟

۱- با توجه به اینکه دندانپزشک اطفال از میزان فلوراید موجود در آب مطلع می باشد، مشاوره بادندانپزشکی اطفال قدم اول می باشد.دندان پزشک اطفال مقدار و نحوه ی مصرف آب را مشخص خواهد کرد.
۲- تا زمانی که اطفال و کودکمان به طور کامل مهارت های لازم برای مسواک زدن را کسب کند، بر مسواک زدن او نظارت داشته باشید و از مسواک های انگشتی استفاده کنید. و یا از خمیر دندان های فاقد فلوراید استفاده کنید.

کودکان این میزان فلوراید اضافی را از کجا جذب می کنند؟

۱- ممکن است آب آشامیدنی یک منطقه بیش از حد حاوی فلوراید باشد.
۲- اطفال و کودکان معمولا خمیر دندان را می خورند به این دلیل که هنوز یاد نگرفته اند در موقع مسواک زدن خمیر دندان را تف کنند. خمیر دندان نیز حاوی فلوراید بوده و باعث بروز فلوروزیس خفیف در کودکان خردسال شما ( اطفال ) می شود.

فلوروزیس چیست؟

در صورتی که کودک شما در دوره ی شکل گیری دندان بیش ازحد فلوراید دریافت کرده باشد، ساختمان دندان او آسیب خواهد دید. بدین صورت که نقاط سفید رنگ ماتی روی دندان ها دیده می شود یا دندان ها زرد و قهوه ای رنگ می شوند که به این حالت فلوروزیس گفته می شود.

وظیفه ی دندان های شیری

بسیاری از والدین دندان های شیری را بسیار بی اهمیت تلقی میکنند و به اشتباه فکر میکنند این دندان ها ی موقتی کودک است و پس از این دندان ها دندان های دایمی درمی آورد بنابریان نبودن این دندان ها و یا پوسیدگی زود هنگام آنها اهمیتی ندارد و خیلی راحت اقدام به کشیدن دندان پوسیده ی شیری می کنند.
در حالی که دندان شیری اطفال در دهان علاوه بر کمک به تغذیه، تکلم صحیح و حفظ زیبایی ظاهری کودک ، وظیفه ی نگهداری فضای لازم برای رشد مناسب دندان های دایمی را دارند و در صورت نبودن این دندان ها و یا کشیدن آنها فضای لازم جهت رشد دندان های دایمی از دست می رود و نظم و ترتیب و قوس دندان های دایمی از بین می رود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دندان های شیری کودکان و زمان مناسب مراجعه بهدندانپزشکی اطفال برای معاینه های مداوم تا رشد دندان های دایمی می توانید با مرکز دندانپزشکیلبخند کودک من تماس گرفته و از راهنمایی های تیم دندانپزشکی این مرکز بهره مند شوید.

دندانپزشکی اطفال , آشنایی با تعداد و نام دندان های شیری

تعداد دندان های شیری در هر فک ۱۰ عدد و در تمامی دهان ۲۰عدد است. متاسفانه بسیاری از پدر ها و مادر ها فکر می کنند که زود خراب شدن دندان های شیری و کشیدن آن ها مهم نیست چرا که دندان های دائمی به جای آن ها خواهند رویید. به این ترتیب با عدم مراقبت کافی باعث پوسیدگی زودرس و از دست رفتن آن ها می شوند که نتیجه آن رویش نابجا یا عدم رویش دندان های دائمی زیرین است. در صورتی که توجه به دندان های شیری مهم است.
دندانهای شیری کودکان معمولا از ۶ سالگی شروع به افتادن می کند. افتادن دندان های شیری از ۲ دندان جلویی بالا و پایین شروع می شود. گاهی ممکن است دندان های شیری کودکان ۶ماه زود تر بیفتد یا ۶ ماه دیر تر، ولی به صورت کلی در ۵ و نیم سالگی باید یک عکس از دندان های کودک گرفته شود و با تشخیص دندانپزشک مشخص می شود که این دندان لق می شود یا کج در می آید. در ۵ سالگی با مراجعه به دندانپزشک و معاینه او اگر دندان از آن نوع باشد که فرم طبیعی ندارد باید کشیده شود. دندان شیری اگر تا ۷ سالگی لق نشود ممکن است از داخل دربیاید. در نتیجه با به موقع عکس گرفتن از دندان ها توسط دندانپزشک تشخیص داده می شود، در غیر این صورت دندان جای مناسب درنمی آید.
از ۵ سالگی به بعد دندان ها شروع به افتادن می کنند. در بعضی از کودکان این اتفاق زود تر می افتد و در بعضی دیگر دیر تر. نکته مهم این است که دندان های دائمی سرجای طبیعی خودشان قرار بگیرند. در نتیجه ۶ ماه دیر افتادن یا ۶ ماه زود افتادن دندان مهم نیست. مهم ترین نکته این است اگر دندان سرجای اصلی خود در نیاید ممکن است به صورت کج در بیاید. دندان های دائمی باید زیر دندان های شیری در بیایند.
اگر به این حالت نباشد دندان های دائمی در سمت داخل دندان های شیری درمی آیند و آن هنگام است که مادر متوجه می شود دندان ها سرجای خودشان در نیامده اند. اگر این حالت به وجود بیاید دندان شیری لق نمی شود و با فشاری که همیشه به سمت بالا وارد می کنند ریشه دندان تحلیل می رود یعنی عملا ریشه ای برای دندان باقی نمی ماند. توصیه می شود حتما به دندانپزشک مراجعه کنند چون با گرفتن عکس بزرگ از دندان مشخص می شود که دندان سر جای اصلی خود قرار گرفته است یا نه؟ اگر دندان سرجای اصلی خود نباشد و آن را به موقع بکشند سرجای خود برمی گردد، ولی اگر رویش دندان های شیری تمام شده باشد دندان سر جای خود برنمی گردد، یعنی عمل بیرون آمدن دندان شیری و رویش دندان سر جای اصلی همزمان با هم انجام نمی شود. وقتی رویش دندان تمام شود با کشیدن دندان آن هرگز سرجای اصلی خود قرار نمی گیرد.

فهرست