همکاران ما

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مهدیس با بهره گیری از متخصصین مجرب و اساتید دانشگاه در رشته های تخصصی به بیماران محترم درمان های لازم را ارائه می دهد:

  1. دکتر محمد امین نریمانی:  ارتودنسی ؛ متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک و صورت. عضو هیئت علمی دانشگاه و انجمن دندانپزشکان.
  2. دکتر شهاب الدین عزیزی: فک و صورت ؛ متخصص جراحی فک و صورت و پلاستیک بینی دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی.
  3. دکتر کاوه علومی : درمان ریشه ؛ دارای بورد تخصصی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
  4. دکتر رامین فهیما : ترمیمی و زیبایی ؛ متخصص ترمیمی و زیبایی مدرس انجمن دندانپزشکان.
  5. دکتر صفورا قدسی : پروتز ؛ متخصص پروتزهای دندانی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
  6. دکتر احسان عبدلی: اطفال ؛ متخصص دندانپزشکی اطفال و عضوهیئت علمی دانشگاه.
فهرست