راهنمای بیماران ارتودنسی

اکنون که شما براکت دارید ، ضروری است که بهداشت دهان خوبی را در تمام مدت درمان داشته باشید. براکت ها ، سیم ها، بندها و نگهدارنده ها همگی می توانند ذرات غذا را نگهداشته ، مسواک و نخ زدن دندانها را مشکل سازند. دقت کنید ، بهترین راه برای جلوگیری از بوجود آمدن پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه ، مسواک و نخ زدن دندانها ترجیحه بعد از هر وعده غذایی می باشد. حتی برای جلوگیری از رنگ گرفتن دندانها بعد از خوردن مایعات رنگی ، مانند چای ، قهوه ، آب میوه و نوشابه ، نیز مسواک زدن توصیه می شود. شما برای حفظ بهداشت دهان خود به وسایلی مانند مسواک مخصوص ارتودنسی، برس بین دندانی، نخ دندان و دهان شویه فلوراید نیاز دارید. پس از هر وعده غذایی به ترتیب ابتدا نخ دندان سوپرفلاس ، سپس برس بین دندانی (بدون خمیر دندان) و بعد از آن مسواک ارتودنسی به همراه خمیر دندان استفاده شود. در انتها با نخ دندان معمولی سطوح بین دندانها را تمیز کنید. دهان شویه فلوراید را شب ها درست قبل از خوابیدن استفاده کنید.

فهرست