درباره کلینیک دندانپزشکی مهدیس

دندانپزشکی مهدیس با پیشینه علمی معتبر، خدمات تشخیصی و درمانی مطابق با استاندارهای تایید شده جهانی را ارایه می دهد. دکتر مظلومین و دکتر نیک روش ، موسسان مرکز، با نگرش و رویکردی نو به آینده و با اتکا بر منابع و امکانات علمی روز دنیا زمینه فعالیت مهدیس را” دندانپزشکی سلامت و مثبت گرا” می داند.
این مرکز با هدف دستیابی به بهترین و جامع ترین خدمات دندانپزشکی روز دنیا و پیشگیری از عوارض و آسیب هایی که به علت عدم دانش کافی بیماران متحمل ان میشوند راه اندازی شده است و رسالت خود را آرامش، توانمندی، سلامتی و رضایت بیماران قرار داده است. سال ١٣٨٣ مطالعات گستردهای در زمینه نوآوریهای روز دنیا در عرصه علوم دندانپزشکی آغاز شد از سال ١٣٨۴ اولین تجهیزات خریداری و به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت. به طور هم زمان متخصصینی برای طی دورههای آموزشی اقدام نمودند.
تیم تحقیقاتی گروه مهدیس متشکل از متخصصینی از بهترین دانشگاههای دا خل و خارج از کشور با اشراف بر علوم روز دندانپزشکی به سرعت متبحر گشته و روند کاربرد آنها آغاز شد از سال ١٣٨۴ مجوز تاسیس گروه مهدیس توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صادر شد. با آغاز اطلاع رسانی، استقبال چشمگیری از سوی مردم صورت گرفت سال ١٣٨۶ با توسعه فیزیکی گروه مهدیس، خدمات جامعتری توسط متخصصین ارایه شد و افراد بیشتری نیز توانستند از این خدمات بهره ببرند بخش تشخیصی کلینیک دندانپزشکی مهدیس چکاپ که به صورت رایگان در کلینیک انجام میشود.

فهرست