بخش ارتودنسی

به طور کلی درمانهای ارتودنسی به دو روش درمان با کمک دستگاههای ثابت و دستگاههای متحرک تقسیم می شوند. درمانهای ثابت در اغلب موارد در دوره دندانی دایمی به کار می رود و ممکن است بسته به شدت ناهنجاری در مواردی نیاز به کشیدن تعدادی از دندانهای دائمی و جراحی فک باشد. درمانهای متحرک بیشتر در سنین رشد فکین و رویشی دندانها به کار می رود. این نوع درمان نیاز به همکاری مناسب و دقیق بیمار در استفاده صحیح از پلاک متحرک دارد.

فهرست