راهنمای بیمارن ایمپلنت

ایمپلنت ها نه تنها جایگزین دندانهای از دست رفته می شوند ، بلکه از نظر عملکرد و زیبایی باعث بهبود کیفیت زندگی شده و همچنین از تحلیل پیش رونده استخوان جلوگیری می کنند. سایر مزایای ایمپلنت های دندانی عبارتند از :

  • رفع معایب دست دندان یا پلاک های متحرک ( شامل لقی ، گیر غذایی ، بو و ایجاد پوسیدگی با کمک درمان ایمپلنت)
  • احساس راحتی بیشتر: با توجه به نزدیکی روش ایمپلنت به دندان های طبیعی ، جویدن غذا و صحبت کردن نسبت به سایر روش ها با سهولت و احساس بهتری انجام می شود.
  • اعتماد به نفس : با جویدن و صحبت کردن بهتر به کمک ایمپلنت اعتماد به نفس بیشتری در فرد ایجاد می شود .
  • تغذیه کافی: نداشتن قدرت جویدن مناسب ، تغذیه مناسب را در پی دارد که تغذیه مناسب به صورت مستقیم در ارتباط با سلامت عمومی بدن می باشد.
  • ارزش قائل شدن به خود: با توجه به شباهت زیاد ایمپلنت به دندان طبیعی ، شما کمتر به دندان های مصنوعی فکر خواهید کرد و نگرانی مربوط به دندان مصنوعی و اثرات روانی منفی آن را نخواهید داشت.

لازم به ذکر است : شما با کمی افزایش پرداخت هزینه ، درمان بهتری نسبت به روشهای سنتی جایگزینی دندان دریافت می کنید . در این روش دندانهای سالم شما آسیب نمی بیند . بنابراین شما با قرار دادن ایمپلنت هم درمان ناحیه دندانی را انجام می دهید و هم از به خطر افتادن سلامت سایر دندان ها پیشگیری می کنید.

فهرست